ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԳԵՏ

Home » Գիտական աշխատություններ / Scientific Works » Վազգեն Մարգարյան. Մարտական գործունեության հոգեբանություն: Եր., 2009

Վազգեն Մարգարյան. Մարտական գործունեության հոգեբանություն: Եր., 2009

Մենագրական այս աշխատության մեջ ՀՀ-ում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումների համատեքստում ներկայացվում են ՀՀ ԶՈՒ-ի մարդատեխնիկական չդետերմինացված համակարգերի անձնակազմի մասնագիտական հոգեբանական ընտրազատման հիմնախնդրի լուծման, մասնագիտական գործունեության հուսալիության, մարտական գործունեության արդյունավետության մեծացման ուղիները` լեռնային գոտում շարժվող ռազմական ավտոտեխնիկայի վրա դարանակալած հակառակորդի գրոհի մոդելավորմամբ և ստացված արդյունքների ընդհանրացմամբ:

Ներկայացված են նաև ակտիվ մարտական գործողություններին զինծառայողների հոգեբանական պատրաստման, հուզակամային հատկությունների ձևավորման, հոգեկանի ինքնակարգավորման, հավանական հակառակորդի բացասական տեղեկութահոգեբանական ներգործությունից պաշտպանության հիմնական եղանակներն և ուղիները:
Մենագրությունը նախատեսված է ՀՀ ՊՆ զորամասերի հրամանատարների և նրանց մարտական պատրաստության ու ԱՀՏԱ գծով տեղակալների, ԲՌՈՒՀ-ների անձնակազմի և զինվորական հոգեբանների համար:

ISBN 978-99941-2-303-2

© Վ. Հ. Մարգարյան, 2009 թ.
© ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ, 2009 թ.

%d bloggers like this: