ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԳԵՏ

Home » ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ի պետ Հայկ Քոթանջյան » Հայկ Քոթանջյան. Հակամարտության էթնոքաղաքագիտություն: Հայաստանի ռազմական քաղաքականության և ազգային անվտանգության հիմունքները: Եր., 2010

Հայկ Քոթանջյան. Հակամարտության էթնոքաղաքագիտություն: Հայաստանի ռազմական քաղաքականության և ազգային անվտանգության հիմունքները: Եր., 2010

Advertisements

Գիրքը մի ժողովածու է, որում արտացոլվում է հայկական մտավոր իրակա­նության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության ազգային անվտանգության ապահովման նկատմամբ գիտական մոտեցումների ռազմավարական զարգացումը` ազգային անվտանգության պրոբլեմների ընդհանուր քաղաքակրթական-էթնոքաղաքագիտական ուսումնա­սիրությունից և Աֆղանական պատերազմի նկատմամբ այդ ուսումնասիրության տեսական արգասիքների գիտագործնական կիրառումից դեպի Հայաստանի անվտանգության ռազմաքաղաքական հիմունքների մեթոդաբանական մշակում, ապա անվտանգության ապահովման գիտակրթական գործիքարանի ստեղծում: 

Տեսական ու կիրառական նշանակություն ունեցող այս գիրքը հասցեագրված է ազգային անվտանգության քաղաքագիտության ոլորտի մասնագետներին, անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրներով զբաղվող պետական ու քաղա­քական գործիչներին, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանի:

ISBN  978-99941-2-422-0

©  Հ. Ս. Քոթանջյան, 2010 թ.
©  ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2010 թ.

Advertisements
%d bloggers like this: