ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԳԵՏ

Home » «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես » Պաշտպանության ռազմավարական վերանայում: «Հայկական բանակ», 2015, հմ. 3

Պաշտպանության ռազմավարական վերանայում: «Հայկական բանակ», 2015, հմ. 3

Advertisements

Armenian Army Cover

Սեղմելով պատկերի վրա կարող եք ներբեռնել և ընթերցել ՀՀ ՊՆ «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի 2015 թ. 3-րդ համարի էլեկտրոնային ամբողջական տարբերակը «PDF» ձևաչափով:

Dr, MG Hayk Kotanjian photoԿարդացեք նաև ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ-ի պետ-ՀՀ պաշտպանության նախարարի խորհրդական, ՊԱՀ-ի հրավիրված առաջատար պրոֆեսոր (ԱՄՆ), ՀԱՊԿ-ի Գիտափորձագիտական խորհրդի անդամ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր (ՌԴ), պրոֆեսոր (ՀՀ), գեներալ-մայոր Հայկ Քոթանջյանի՝ սույն համարում տեղ գտած «ՀՀ ռազմավարական պաշտպանական-անվտանգային գնահատումների և փաստաթղթերի մշակումը որպես պաշտպանության ռազմավարական վերանայման տեսամեթոդաբանական և գիտափորձաքննական հիմք» հոդվածի ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները:

Ռուսերեն՝
Гайк Котанджян, “Разработка стратегических оборонно-безопасностных оценок и документов РА как теоретико-методологическая и научно-экспертная основа стратегического оборонного пересмотра”.

Անգլերեն՝
Hayk Kotanjian, “The Development of Strategic Defense Security Assessments and Documents as a Theoretical-Methodological and Academic-Expert Basis for the Strategic Defense Review”.

 

Advertisements