ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԳԵՏ

Home » Ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Category Archives: Ատենախոսությունների պաշտպանություններ

Advertisements

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ ՊԱՀՀ-ում

Մհեր Հակոբյան 
«Արևելյան գործընկերություն» ծրագրի գործառման համեմատական վերլուծությունը Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի օրինակով

ԻԳ. 00. 02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր

Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 056 Մասնագիտական խորհրդում:

Ատենախոսության թեման հաստատվել է
Երևանի պետական համալսարանում:

Գիտական ղեկավար՝
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Մարգարով

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ`
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Տ. Քոչարյան 
քաղաքական գիտությունների թեկնածու Հ. Թորոսյան

Առաջատար կազմակերպություն՝
Հայ-ռուսական համալսարան

Ատենախոսության պաշտպանությունը տեղի կունենա 2018 թ. հուլիսի 11-ին՝ ժամը՝ 15:00-ին, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի «Քաղաքագիտություն» 056 մասնագիտական խորհրդի նիստում:

© ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան

Advertisements