ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԳԵՏ

Home » Կայքի մասին

Կայքի մասին

Razmavaraget

2011 թվականի հոկտեմբերի 19-ից գործում է «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի պաշտոնական բլոգ-կայքը` «Wordpress» միջազգային հեղինակավոր տիրույթում: Բլոգ-կայքը «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի լուսաբանման նոր, ժամանակի գործիքարանին համահունչ էլեկտրոնային տիրույթ է: Բլոգ-կայքի «Ռազմավարագետ» անվանումը ճշգրիտ տրամաչափով և դիպուկ կերպով արտահայտում է ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի և, մասնավորապես` հանդեսի էությունը:

Բլոգ-կայքում տեղադրված են «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի գրեթե բոլոր համարները (սկսած 1995 թվականից), «Աշխատանքային տետրեր» հավելվածի որոշ համարներ, առանձին աշխատություններ և գրքեր, որոնք տպագրված են Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի կնիք-մակագրով (գրիֆ) կամ առնչություն ունեն ԱՌՀԻ-ի հետ:

«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսը գիտակրթական լուրջ, հեղինակություն վայելող և ակադեմիական չափորոշիչներով առաջնորդվող պարբերական է, այդ պատճառով «Ռազմավարագետ» բլոգ-կայքի ձևավորումն էլ արված է գիտական հանդեսին հարիր զուսպ և դասական ոճով: Մեծ ուշադրություն է դարձված նաև կայքից օգտվելու հարմարավետությանը:

Կայքի ստեղծման գաղափարը սատարել և «Ռազմավարագետ» անվանումը առաջարկել է «Հայկական բանակ» հանդեսի առաջին գլխավոր խմբագիր, ներկայումս` ՀՀ ՊՆ ԱՌՀԻ-ի պետ, ՀՀ Պաշտպանության նախարարի խորհրդական, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գեներալ-լեյտենանտ Հայկ Քոթանջյանը:

Կայքի ստեղծման աշխատանքներում անհրաժեշտ նյութերի տրամադրմամբ զգալի աջակցություն են ցուցաբերել ԱՌՀԻ-ի Էլեկտրոնային գիտական գրադարանը, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի խմբագրությունը:

Կայքի գլխադիր պատկերները պատրաստել է «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի նկարիչ-ձևավորող Դավիթ Փարվանյանը:

%d bloggers like this: